W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się pozwy grupowe składane przez grupę klientów posiadających kredyt frankowy w danym banku

2019-11-21

“W przypadku kredytu indeksowanego kredyt był udzielany w złotych polskich. Oddalenie takiego powództwa spowoduje, że – chcąc „odfrankowić” swój kredyt – trzeba będzie złożyć ponownie pozew, tym razem już o zapłatę. Wziąłem kredyt hipoteczny - budowlany we frankach. Oznaczać to będzie, że formalnie kredyt nigdy nie istniał. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się pozwy grupowe składane przez grupę klientów posiadających kredyt frankowy https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ w danym banku. Indeksowany, czy denominowany polegał na tym samym, brak franków, wypłata w złotówkach, zarobek na odsetkach i marży, spreadach, różnicach kursowych (dali po 1,90 zł, odbierają po ponad 4 zł). Z punktu widzenia obowiązującego prawa, unieważnienie umowy o kredyt we frankach oznacza, że umowa taka nigdy nie została zawarta. Wszystko to doprowadziło ogromną grupę biorących kredyt hipoteczny osób do podjęcia jednej z najgorszej decyzji w życiu. Uczestnicy mają zamiar dowiadywać się o to, czy można otrzymać kredyt we frankach i na jakich warunkach oraz gdzie podziały się zyski z udzielonych kredytów walutowych. Rzecz w tym, że taki ex-frankowy kredyt oparty o PLN+LIBOR jest w zasadzie „potworkiem finansowym” – waluta krajowa a stawka referencyjna – zagraniczna. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach frankowych oraz monitorujemy bieżącą pracę organów zaangażowanych w sprawę unieważnienia Państwa umowy o kredyt. Obecnie w Polsce mniej więcej co piąty kredyt hipoteczny to kredyt frankowy, a wartość kredytów walutowych stanowi około jednej trzeciej sumy wszystkich kredytów hipotecznych. Jeżeli kredyt zostałby uznany za “indeksowany”, kredytobiorca mógłby liczyć na zwrot kwoty. Jednak, co istotne dla osób posiadających kredyt we frankach, pozew przeciwko bankowi nadal jest skuteczny w zakresie domagania się zwrotu nadpłat dokonanych przed upływem. Gazeta zwraca uwagę, że w trzyosobowym składzie orzekającym był sędzia, który ma kredyt walutowy indeksowany we franku szwajcarskim. Nowela bardzo wyraźnie mówi o umowach “o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska”, natomiast gdyby osoba udzielająca mi odpowiedzi przeczytała ze zrozumieniem. Osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt denominowany, mogą starać się o jej całkowite unieważnienie. Dotychczas bowiem, przypomina dziennik, SN stał na stanowisku, że nawet jeśli w umowie jest klauzula niedozwolona, to kredyt nie przestaje być indeksowany. Kredyt denominowany do waluty obcej Konstrukcja kredytu denominowanego wygląda inaczej. Mam kredyt denominowany, który tylko z cwaniactwa banku tak został zaprojektowany. Pomożemy napisać pozew i przeanalizujemy umowę o kredyt w zakresie przesłanek umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń. W projekcie założono, że kredyt denominowany to kredyt udzielony w walucie obcej, który został wypłacony w walucie polskiej, bez względu na użyte w umowie kredytu określenie kredytu. To oznacza, że w domyślnym rozwiązaniu sprawy frankowiczów w Polsce, nie ma opcji przewalutowania kredytów na zasadzie kredyt hipoteczny w PLN oparty na stopę LIBOR.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018